Proč podstoupit Rolfterapii?

  • zmírnění nebo úplné odstranění bolestí spojených s pohybovým aparátem
  • zmírnění poúrazových a pooperačních stavů
  • návrat k duševní a fyzické pohodě
  • úleva od chronických a dlouhotrvajících bolestí
  • pocit lehkosti při každodenních aktivitách
  • lepší sportovní výkony

Co je to Rolfterapie a jak to funguje?

Rolfterapie je vědecky ověřený systém manuální terapie, založený Dr. Idou P. Rolf. Hlavním zájmem terapeuta je práce s fasciální tkání. Terapeut působí vhodným dotykem na klienta, přičemž klient se do samotného procesu často aktivně zapojuje, například vykonává přesné a jednoduché pohyby, zatímco terapeut reorganizuje fasciální tkáň klienta.

Rolfterapie nahlíží na lokální problém (např. bolest kolene, zad, atd.) jako na důsledek celkové nerovnováhy v těle. Úlevu od akutních či chronických bolestí tudíž hledá v celkové reorganizaci fasciální tkáně směrem k rovnováze.

Jakou roli hraje gravitace ve strukturální integraci?

Gravitační síla Země je bezpochyby jedním z nejdůležitějších přírodních jevů, který na nás působí. Hraje významnou roli v tom, jak se hýbeme a jaká je naše celková struktura. Tělo, které je uspořádané, vyžaduje méně energie k fungování, než tělo neuspořádané. Chybně postavené tělo se vždy přizpůsobí gravitačnímu tahu směřujícímu k zemi. Přizpůsobí se vytvořením větší podpory v měkkých tkáních. Hrbení se, široký nebo moc úzký postoj, nohy do X nebo do O či skolióza, jsou jen střípky z mnoha variant kompenzací, které si vytváříme.

Tensegrity struktura

Pojem "tensegrity", známý také jako plovoucí komprese, vznikl spojením slov tension a integrity a používá se zejména v architektuře. Jedná se o systém od sebe oddělených pevných částí odolných na tlak, které propojuje síť nacházející se pod neustálým napětím.

Člověka, stejně jako kterýkoliv jiný živý organismus, lze vnímat jako tensegrity strukturu. Jedná se o opak konvenčních budov, které narozdíl od člověka nemají potřebu přizpůsobovat svůj tvar vnějším silám a přemisťovat se.

Proč je pro nás tento pojem důležitý v kontextu Rolfterapie?

Zjednodušeně lze kosti v lidském těle považovat za kompresní části odolné na tlak a fasciální síť můžeme vnímat jako složku, která vše spojuje a nachází se v neustálém stavu napětí. Je to princip, který lze pozorovat u jednotlivých buněk, tkání či celých organismů. Výhodou této struktury je vysoká účinnost a pružnost, za použití minimálního množství materiálu. Pokud se tensegrity struktura nachází v rovnovážném stavu, gravitace jí dodává podporu a "vztlak". Je to jev, který lze pozorovat v živém i neživém světě a je pro nás důkazem, s jakou moudrostí je náš svět utvářen.

O mně

Již během studia na gymnáziu jsem věděl, že se budu chtít věnovat Rolfterapii. Zaujala mě pro svůj holistický pohled na tělo a člověka jako takového, pro který ji ve světě manuálních terapií považuji za výjimečnou. Po ukončení studia na gymnáziu se mi naskytla příležitost absolvovat 10 hodin Rolfterapie pod vedením Jaroslava Zelenky. Tato zkušenost mě inspirovala k podání přihlášky na výcvik strukturální integrace, který jsem započal v roce 2019. Výcvik byl zaměřený především na praxi a vlastní zkušenost, což mi dalo možnost pracovat s klienty již během studia. Studium strukturální integrace mi změnilo pohled na sebe a na své okolí a mým cílem je tuto myšlenku předávat dále.

Mým učitelem základního výcviku Strukturální integrace byl Aleš Urbanczik. Další dva rozšiřující workshopy Scarwork a Bonework jsem absolvoval pod vedením Sharon Wheeler, které jsem rovněž vděčný za mnoho užitečných zkušeností.

Kontakt

Jaromír Maidl

IČO:17092639
Telefonní číslo:+420 723 705 918
E-mail:maidl.jaromir@gmail.com
Adresa:Hanusova 16, Praha 4
Studio Tensegrity

Certifikace

Ceník

Termíny jednotlivých hodin lze domluvit individuálně, doporučené rozmezí je však 1 - 4 týdny. Cena jednoho sezení činí 1500,-

Platí se vždy po hodině v hotovosti nebo převodem na účet. Smluvenou lekci lze bezplatně zrušit nejpozději do půlnoci předešlého dne, poté bude účtován storno poplatek 50 % z celkové částky jednoho sezení.

Napište mi zprávu,

pokud máte zájem o individuální sezení nebo máte nějaké dotazy.